Ogłoszenie

Nasz klub będzie ubiegał się o pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu z programu Sportowe Wakacje + na organizację obozu sportowego dla dzieci urodzonych w latach 2006-2010. W związku z powyższym rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w wyżej wymienionym programie zapraszamy na spotkanie informacyjne w czwartek 25 czerwca o godzinie 20:00 w budynku LKS Czarni Kraczkowa. W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztów organizacji wydarzenia. W obozie mogą wsiąść udział osoby niezrzeszone w LKS Czarni Kraczkowa.