Łukasz Gaweł nie jest już trenerem Czarnych

Informujemy, że z dniem dzisiejszym obowiązki trenera drużyny seniorów przestał pełnić trener Łukasz Gaweł. Zarząd klubu dziękuje za blisko dwuletnią współpracę trenerowi, za profesjonalizm w pełnionych obowiązkach. Dziękujemy za wiele wspaniałych chwil, które przeżyliśmy pod Twoim kierownictwem. Dziękujemy za ubiegłoroczny awans wywalczony po fantastycznym meczu w Albigowej, za świetne przygotowanie do tego spotkania. Dziękujemy za pociągnięcie naszego klubu do przodu, za wszelkie podejmowane inicjatywy. Trener Łukasz Gaweł nie żegna się jednak z nami całkowicie, w dalszym ciągu będzie pracował z naszymi dziećmi z grupy młodzików.  

NOWY ZARZĄD LKS CZARNI KRACZKOWA

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8 lutego 2019 powołano nowy zarząd Ludowego Klubu Sportowego Czarni Kraczkowa.
Nowo ukonstytuowany zarząd mianował na funkcję prezesa Łukasza Zycha, który będzie kierował klubem w kadencji 2019-2023. Vice-Prezesem mianowano dotychczasową Prezes – Katarzynę Kisałę, ponadto funkcję skarbnika objął Konrad Ziaja, a sekretarzem zarządu został Radosław Różański. Skład zarządu klubu LKS Czarni uzupełniają członkowie: Marek Baran, Janusz Kucaba i Karol Różański. Powołano również Komisję Rewizyjną w skład której weszli: Barbara Michna, Andrzej Bartman oraz Kamil Kielar.

Czytaj dalej NOWY ZARZĄD LKS CZARNI KRACZKOWA