Zawodnicy skrzaty 2021 2022


Górny rząd od lewej: Piotr, Łukasz Zych – prezes, Natan Szydełko, Franciszek Nowak, Tymon Kramarz, Mieszko Ziemba, Leon Kisała, Filip Nycz, Miłosz Kisała – asystent trenera, Mateusz Zastawny, Adam Witek, Stanisław Kisała – trener
Dolny rząd od lewej:
Nieobecni: Antoni Międlar, Sebastian Ruszel, Robert Peszko, Antoni Uchman, Bartłomiej Mazur, Adrian Polański, Dawid Lepionka
ZAWODNICY
Leon Kisała
Tymon Kramarz
Dawid Lepionka
Bartłomiej Mazur
Antoni Międlar
Franciszek Nowak
Filip Nycz
Adrian Polański
Robert Peszko
Sebastian Ruszel
Natan Szydełko
Antoni Uchman
Adam Witek
Mateusz Zastawny
Mieszko Ziemba
Piotr
TRENER
Stanisław Kisała (tel. 796 224 496)