Historia

Początki zorganizowanego ruchu sportowego na wsi były bardzo trudne. Zaczynano praktycznie od zera. Brak tradycji i wzorów organizacyjnych, brak urządzeń i sprzętu, instruktorów i działaczy, a także wiele innych przeszkód stawianych przez dorosłych, którzy nie zawsze dostrzegali potrzebę ruchu sportowego dla młodych – to olbrzymi zestaw przeciwności, którym trzeba było stawić czoła. O sporcie zaczęto myśleć w roku 1950 roku. Odgłosy sukcesów wiejskich sportowców, jakie docierały za pomocą radia czyli tzw. “kołchoźników” mobilizowały młodych Kraczkowian do uprawiania sportu. Wtedy to z inicjatywy i pod kierownictwem etatowych Rad Powiatowych i Powiatowych Związków “Samopomocy Chłopskiej” powstały Ludowe Zespoły Sportowe. Sprzęt sportowy kierowano na wieś tam, gdzie tylko byli chętni młodzi ludzie do uprawiania sportu, bez względy na to, czy działał tam już LZS czy też nie.

Tak też było w Kraczkowej. W tym czasie głównym propagatorem sportu stawała się młodzież ucząca się w szkołach średnich w Łańcucie i Rzeszowie. Inspiratorem założenia w Kraczkowej Ludowego Zespołu Sportowego był Edward Nawojski, etatowy pracownik Rady Powiatowej LZS w Łańcucie. On to, widząc na wiosnę 1950 r. grupkę młodych chłopców, z zapałem budujących skocznię w dal, obok Domu Ludowego, zaproponował im założenie Koła LZS. Jeszcze tej wiosny zwołano zebranie i podjęto decyzję o założeniu Koła LZS “Kraczkowianka”. Pierwszym przewodniczącym został Konstanty Kisała. Wiodącą rolę w organizowaniu zajęć sportowych sprawowali tacy sportowcy i działacze jak: Jan Grzywa, Lesław Cyma, Konstanty Kisała, Mieczysław Kołodziej, Kazimierz Baran, Edward Skomra, Aniela Kunysz, Tadeusz Peszko, Henryk Kisała, Stanisław Skomra i inni.

Czynione usilnie starania, u władz wiejskich i powiatowych, o uzyskanie stałego terenu pod boisko piłkarskie, nie przynosiły spodziewanego rezultatu. W tym czasie gospodarzom – rolnikom drogi był każdy kawałek ziemi, prawie jedyne źródło utrzymania rodzin.

Za pierwszą dotację otrzymana z Banku Spółdzielczego w Łańcucie w wysokości 800 zł zakupiono czerwone koszulki. Były to wakacje 1955 r. W atmosferze wielkich emocji, na Błoniach, ustawiono prowizoryczne bramki i oznakowano boisko.10 lipca rozegrano pierwszy historyczny towarzyski mecz z Krzemienicą. W ciagu kilku tygodni rozegrano w sumie 4 mecze piłkarskie z drużyną Krzemienicy, uzyskujac wyniki: 2:1, 3:2, 2:1 i 2:5.

Ze względy na brak własnego boiska, działalność sportowa “Kraczkowianki” była ograniczona. W roku 1962 powstał Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, który miał się zająć wyszukaniem terenu pod boisko. Dyrektor szkoły dysponował funduszami na ten cel, ale tereny nadal nie było.

W Kraczkowej kolejna amatorska drużyna piłki nożnej (nie występująca w systematycznych rozgrywkach) powstała w 1970 roku. Występowała w okazjonalnych turniejach powiatowych i wojewódzkich. Grali w niej między innymi: Adam Szpylma, Tadeusz Międlar, Henryk Szpyrka, Andrzej Kaszowski, Jan Szpylma, Antoni Magoń, Zdzisław Olech, Antoni Trojnar, Stanisław Bartman, Kazimierz Magoń, Bogdan Kisała, Ryszard Peszko, Marian Możdzeń, Tadeusz Rędziniak, Adam Peszko, Jan Międlar. Główną przeszkodą, która uniemożliwiała udział drużyny w Kraczkowej w systematycznych rozgrywkach był brak boiska do piłki nożnej.

Drużyna piłkarska LZS Kraczkowa w 1970 roku, przed towarzyskim meczem z Jaworem Krzemienica. Stoją od lewej: Adam Szpylma, Tadeusz Międlar, Henryk Szpyrka, Andrzej Kaszowski, Jan Szpylma, Antoni Magoń, kierownik drużyny Józef Możdzeń. W dolnym rzędzie: Zdzisław Olech, Antoni Trojnar, Stanisław Bartman, Kazimierz Magoń, Bogdan Kisała

„Trzej przyjaciele z boiska” rok 1971, Tadeusz Międlar, Andrzej Kaszowski, St. Bartman

          Nadszedł wreszcie 1972 rok. W parafii pojawił się ksiądz Władysław Drewniak. To on zachęcał młodzież do uprawiania sportu. Był sympatykiem sportu i piłki nożnej. Zaczął organizować rozgrywki piłkarskie na łące. Później uzyskał zgodę proboszcza ks. Stanisława Soszyńskiego, na urządzenie boiska, na gruncie plebańskim przylegającym do cmentarza. Do wyrównania terenu ks. Soszyński sam postarał się o spychacz. Ustawiono bramki. Zaczęto rozgrywać mecze piłkarskie z udziałem księdza, w prawdziwej sportowej atmosferze.

Po odejściu ks. Drewniaka, przycmentarne boisko piłkarskie służyło jeszcze Kraczkowskim sportowcom przez 21 lat. W tym czasie wyłoniła się grupa piłkarzy, którzy z powodzeniem rozgrywali mecze towarzyskie i turniejowe, organizowane na szczeblu gminy.Od początku drugiej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia drużyna piłkarska z Kraczkowej regularnie uczestniczyła i to z powodzeniem, we wszystkich turniejach piłkarskich. Drużyna ta została założona przez Stanisława Bartmana. Funkcję prezesa pełnił Kazimierz Bem.

Od roku 1987 Kraczkowskich działaczy i zawodników zaczęła nurtować myśl stworzenia i zgłoszenia się do rozgrywek drużyny piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia, grającej i trenującej systematycznie, pod okiem trenera. Usilnie starano się o zdobycie terenu pod boisko, ale ciągle bez powodzenia. Tymczasem Stanisław Bartman przygotowywał już do rozgrywek drużynę piłkarską, korzystając z boisk Stali Łańcut i Jaworu Krzemienica. Drużyna w 1988 roku wygrała w Kolbuszowej turniej organizowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS-ów.

18 sierpnia 1991 roku drużyna piłkarska z Kraczkowej wreszcie inaugurowała rozgrywki w klasie “B”. W tej już ligowej drużynie na boisko wybiegali: Aleksander Chwajta, Tadeusz Skomra, Zdzisław Sudoł, Paweł Hejnosz, Jerzy Szydełko, Jacekn Puchalski, Stanisław Bartman, Kornel Skomra, Jacek Hejnosz, Mirosław Hejnosz, Kazimierz Magoń, Dariusz Bartkiewicz, Krzysztof Bartkiewicz. Ludowy Zespół Sportowy w tym też roku przekształcił się w Ludowy Klub Sportowy w Kraczkowej i przyjął nazwę CZARNI.

Nowo powstała drużyna z 1990 roku, Skład drużyny od lewej: Henryk Szpyrka, Antoni Magoń, Jacek Hejnosz, Dariusz Bartkiewicz, Kornel Skomra, Stanisław Bartman (kapitan), Aleksander Chwajta, Paweł Sudoł, Zdzisław Sudoł, Jacek Puchalski, Mirosław Hejnosz. W dolnym rzędzie od lewej: Jacek Bem, Jerzy Szydełko, Tadeusz Kramarz (trener), Kazimierz Magoń, Paweł Hejnosz, Tadeusz Skomra, Tomasz Skomra, Tomasz Bem, Stanisław Szpyrka i najbliżej Grzegorz Bartkiewicz. Nieobecni: Krzysztof Bartkiewicz

Ta drużyna rozpoczęła rozgrywki w sezonie 1991/1992 w B klasie w grupie łańcuckiej. Mecze rozgrywano na bocznym boisku Stali Łańcut, a w kolejnym roku na boisku Jawor Krzemienica. W tym czasie kierownictwo CZARNYCH wraz z sołtysem i Radą Sołecką, wystąpiło do proboszcza i Rady Parafialnej o sprzedaż łąki za kościołem, pod budowę stadionu. Zapadały ustne uzgodnienia, że w zamian za przekazanie terenu, sportowcy dokonają utwardzenia drogi dojazdowej do cmentarza. Już jesienią 1991 roku przystąpiono do budowy. Wycięto zbędne drzewa i krzaki, zniwelowano teren. Bardzo pomocnym okazał się zakupiony na przetargu spychacz. Zapał młodzieży był olbrzymi. Pracowano nieraz i po 12 godzin dziennie. Jako operatorzy na spychaczu pracowali: Marian Możdżeń i Jan Magoń, który wraz z Józefem Szczepańskim i Józefem Kuźniarem włożyli również wiele pracy w drenowanie boiska. Z wielkim zaangażowaniem pracowali przy budowie swego boiska i inni członkowie LZS jak: Tadeusz Skomra, Stanisław Skomra, Kornel Skomra, Stanisław Bartman, Tomasz Skomra, Kazimierz Magoń, Kazimierz Bem. Jesienią 1992 r. teren boiska zaorano, wyrównano i posiano trawę. Na wiosnę 1993 r. ustawiono bramki. 4 lipca 1993 roku rozegrano pierwszy mecz piłkarski o “Puchar Wersalu Łańcut”, w którym CZARNI Kraczkowa pokonali LZS Zalesie 4:2 (0:0). Niebawem sportowcy dokonali utwardzenia drogi “na cmentarz“. Wyłoniły się jednak trudności w formalnym przekazaniu terenu sportowcom. Brak prawnego aktu własności do dziś utrudnia wykonanie na stadionie budowy ogrodzenia czy szatni. Urząd Gminy nie może inwestować, na “nie swoim terenie”, stąd wiele prac i związanych z tym kosztów leży po stronie klubu.  Mimo wszystko stadion tętni życiem. Wykonano trybunę, z ławkami na 200 osób, oświetlenie boiska treningowego, szatnie itp. W Kraczkowej rozpoczęła się era piłki nożnej, era futbolu. Piłkarze już od 8 sezonów grają w klasie “B”. Na mecze przychodzi wielu młodszych i starszych sympatyków sportu. Ze stadionu korzysta młodzież szkolna. Ponadto organizowane są tu różnego rodzaju imprezy, nie tylko sportowe, jak np. Dożynki Wojewódzkie 1997, czy 630-lecie Kraczkowej w 1999 roku.

Drużyna seniorów 1999 r.

           W 2000 roku odbyły się wybory i prezesem zarządu został Stanisław Bartman. W tym też roku wypadało 50 – lecie Klubu CZARNI Kraczkowa. Zaraz po wyborach zarząd zaczął przygotowania do tego jubileuszu. Ustalono termin 1-2 lipca, miejsce i program obchodów. Stanisław Bartman i Jan Magoń zostali odpowiedzialni za przygotowanie imprezy. Powstał wówczas pierwszy w historii proporczyk klubu, pamiątkowa tablica, zamówiono pamiątkowe gwoździe, medale i odznaczenia dla gości, działaczy i sympatyków klubu. W sobotę 1 lipca rozegrano towarzyski mecz z drużyną Stali Rzeszów. W niedzielę 2 lipca o godz. 14:00 odprawiono mszę celebrowaną przez ks. Władysława Drewniaka i rozpoczęto obchody jubileuszu. Nastąpił przemarsz na stadion, gdzie odbywały się uroczystości.

Pamiątkowy proporczyk CZARNYCH

Grzegorz Lato w Kraczkowej od lewej K. Magoń, St. Bartman, G. Lato, ś.p. H. Kisała, K. Skomra, St. Peszko

Pamiątkowa tablica z nazwiskami ludzi związanych z klubem

Wręczenie obrazu ks. Drewniakowi podczas 50-lecia klubu CZARNI

Drużyna seniorów 2002 r.

11 – latach gry w klasie “B” drużyna CZARNYCH w 2002 r. awansowała do klasy “A”. Trenerem był Tomasz Machaj, a kierownikiem Henryk Szpyrka.

Stoją od lewej: Henryk Szpyrka – kierownik drużyny, Tomasz Machaj – trener, Tadeusz Złamaniec, Stanisław Kunysz – członek Zarządu, Łukasz Techman, Wacław Kisała, Adam Naróg, Mirosław Hejnosz, Andrzej Panek, Marcin Wołowiec, Jan Magoń – skarbnik, Stanisław Bartman – prezes. W dolnym rzędzie: Stanisław Kisała, Jacek Hejnosz – kapitan, Mariusz Sobolewski, Marek Kramarz, Paweł Panek, Tomasz Nowak, Piotr Kunysz. W drużynie występowali także nieobecni na zdjęciu: Witold Techman, Tomasz Skomra, Andrzej Karmasz, Bogdan Ziaja, Rafał Wisz i Norbert Lis.

Artykuł w Nowinach o awansie CZARNYCH

W październiku 2003 r. historycznym wydarzeniem klubu było poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej szatni. W obecności Wójta Gminy Łańcut Zbigniewa Łozy, radnych, sołtysa wsi Kraczkowa, zarządu klubu oraz zaproszonych gości, aktu poświecenia dokonał ks. Mieczysław Bizior.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę szatni klubowej przez ks. Mieczysława Biziora

Drużyna Oldboy Kraczkowa 2003 r.

Drużyna Oldboy Kraczkowa 2003 r.

Drużyna Trampkarzy 2003 r.

Drużyna Juniorów 2003 r.

W czasie wakacji 2005 r. obchodzono jubileusz 55 – lecia klubu. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. W jubileuszu uczestniczył m. in. zawodowy młodzieżowy Mistrz Świata w boksie Dawid “Cygan” Kostecki, piłkarz Jan Domarski, znani sportowcy Podkarpacia oraz dziennikarze “Super Nowości” i Radia “Bieszczady”.

W okresie 55 – lecia klubowi w Kraczkowej prezesowali: Konstanty Kisała, Jan Grzywa, Henryk Kisała, Stanisław Skomra, Adam Kopeć, Tadeusz Międlak, Adam Dziedzic, Adam Czajka, Ryszard Peszko, Zdzisław Olech, Kazimierz Bem, Jacek Kucaba, Wiesław Skomra, Tomasz Skomra, Kornel Skomra i Stanisław Bartman. Wśród trenerów pracujących w Kraczkowej byli: Tadeusz Kramarz, Jaromir Kocot, Tomasz Kaczyński, Stanisław Wójcik, Tomasz Machaj oraz Marek Kramarz.

Drużyna Oldboy Kraczkowa 2005 r.

W sezonie 2005/2006 w rozgrywkach związkowych biorą udział 4 dzrużyny piłkarskie: seniorów A – klasa, juniorów A – klasa okręgowa, trampkarzy i oldboyi. W turniejach dla niezrzeszonych uczestniczą tenisiści stołowi, szachiści oraz siatkarze.

Skład zarządu do 2008 r.: Stanisław Bartman – prezes, Tomasz Nowak – wiceprezes, Kornel Skomra – sekretarz, Jan Magoń – skarbnik, Janusz Kowalski – kierownik drużyny, Marek Baran – opiekun młodzieży, Stanisław Kunysz – członek senior, Tomasz Skomra – przewodniczący komisji rewizyjnej, Krzysztof Bartkiewicz – członek, Jakub Dzwierzyński – członek

Stoją od lewej:Tomasz Nowak, Jan Magoń, Janusz Kowalski, Stanisław Bartman, Stanisław Kunysz, Marek Baran, Kornel Skomra.

Kadra sezon 2007/2008 wiosna

Trener: Marek Kramarz, Bramkarze: Kisała Stanisław 1978, Boratyn Jan 1983, Stanio Mateusz 1989, Szpylma Mariusz 1989, Obrońcy: Domoń Robert 1975, Kunysz Piotr 1983, Naróg Adam 1982, Nowak Marcin 1987, Nowak Tomasz 1982, Obirek Tomasz 1981, Szczepanik Rafał 1987, Techman Jarosław 1988, Techman Łukasz 1983, Sowa Damian 1992, Pomocnicy – Napastnicy: Dudzik Adam 1990, Ziaja Krzysztof 1986, Kawalec Marek 1990, Kramarz Marek 1969, Kramarz Mateusz 1986, Panek Paweł 1982, Plis Wojciech 1983, Huzarski Maciej 1971, Skomra Tomasz 1984, Oczoś Damian 1987, Cisek Kamil 1991, Strzałkowski Marcin 1986, Ziaja Bogdan 1980, Welc Mirosław 1972, Wołowiec Tadeusz 1973.

Kadra junior młodszy 2007/2008

Trener: Piotr Kunysz, Bramkarze: Międlar Maciej 1992, Sowa Damian 1992, Obrońcy: Dudzik Robert 1992, Możdzeń Piotr 1992, Techman Paweł 1993, Kunysz Krzysztof 1993, Strzałkowski Łukasz 1992, Mazur Jakub 1992, Pomocnicy – Napastnicy: Cisek Adrian 1992, Bartkiewicz Dominik 1992, Bem Bartłomiej 1992, Bajer Mateusz 1992, Flak Łukasz 1993, Lutak Patryk 1995, Szczepański Rafał 1992, Nawojski Arkadiusz 1994, Peszko Dominik 1993, Kunysz Wojciech 1994, Kunysz Łukasz 1993, Gwizdak Grzegorz 1995, Kawaliło Adam 1993.

Warto również wspomnieć, że CZARNI Kraczkowa, chyba jako jedyny klub wiejski w Polsce posiada własne pisemko “Sportowe wieści”, tygodnik, który na bieżąco podaje relacje z rozgrywek oraz przekazuje wiadomośaci organizacyjne. Pierwszym redaktorem pisma był Henryk Kisała, a po jego śmierci w 2005 r. redaktorem został Aleksander Kuźniar.

Drużyna CZARNI Kraczkowa 2008 r., Stoją od lewej:Stanisław Kisała, Tomasz Skomra, Damian Sowa, Jarosław Techman, Robert Domoń, Piotr Kunysz, Krzysztof Ziaja, Mateusz Martowicz, Stanisław Bartman – prezes., W dolnym rzędzie:Mateusz Stanio, Marek Kawalec, Marcin Nowak, Marek Kramarz – trener, Tomasz Nowak, Mariusz Sobolewski, Tadeusz Wołowiec, Jakub Dźwierzyński.

Niestety po 5 letniej przygodzie z A klasą po sezonie 2007/2008 drużyna CZARNYCH znalazła się na pozycji spadkowej i od sezonu 2008/2009 ponownie zagrała w B klasie.

Po pięciu latach od rozpoczęcia zakończono budowę nowej szatni klubu CZARNI Kraczkowa. 22 listopada 2008 r. Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, Przewodniczący Rady Gminy Roman Skomra oraz Prezes Klubu Stanisław Bartman przecięli wstęgę oddając tym samym do użytku nową szatnię. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz katecheta Paweł Storek. Wszystkich zebranych powitał Prezes klubu CZARNI Kraczkowa. Na uroczystość przybyli Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman, Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Tadeusz Kulik, radni Rady Gminy Barbara Michno, Andrzej Bartman, Jan Bartman, Antoni Florek, Stanisław Kisała, Przewodniczący Rady Sołeckiej Tadeusz Kucaba, sołtys Kazimierz Bem, Prezes Spółki Wodno-ściekowej Stanisłąw Skomra, przedstawiciele kraczkowskich organizacji Stanisława Peszko, Genowefa Kisała, Antoni Międlar, Roman Kowalczuk, Halina Możdżeń oraz trener drużyny Marek Kramarz, kapitan Piotr Kunysz, zarząd klubu i komisja rewizyjna. Był również obecny długoletni piłkarz, działacz, a obecnie sponsor klubu Mirosław Hejnosz.

Po powitaniu, Stanisław Bartman skierował słowa podziękowania w stronę Rady Gminy oraz Wójta Gminy, Rady Sołeckiej, sołtysa, przedstawicieli stowarzyszenia Wsi, Prezesa Spółki Wodno-ściekowej, sponsorów, ludzi, którzy pracowali przy budowie, zarządu i komisji rewizyjnej klubu za wspólnie oddane dzieło. Nastepnie Wójt podziękował Klubowi, ludziom pracującym przy budowie, sponsorom i tym, którzy przekazali materiały oraz rusztowanie. Dzięki temu budynek ten kosztował zaledwie 230 tyś. zł.

Zasłużone słowa uznania i podziękowania padły od wielu uczestników uroczystości wraz z życzeniami wykorzystania tego obiektu dla jeszcze pełniejszego rozwoju kultury fizycznej w Kraczkowej.

Wójt Gminy Łańcut, Przewodniczący Rady Gminy oraz Prezes Klubu, podczas przecięcia wstęgi oddającej szatnię do użytku

Poświęcenie szatni przez ks. Pawła Storka

Od lewej: Roman Kowalczuk, Stanisław Kunysz, Wiceprezes PZPN Tadeusz Kulik, Prezes CZARNI Kraczkowa Stanisław Bartman, Prezes Izby Rolniczej Stanisław Bartman, Przewodniczący Rady Gminy Łańcut Roman Skomra, Wójt Gminy Zbigniew Łoza, ks. Paweł Storek, Przewodniczący Rady Sołeckiej Tadeusz Kucaba, Prezes Stowarzyszenia Kraczkowa Antoni Międlar i zaproszeni goście.

W konkursie nowin na drużynę podkarpacia sezonu 2008,  startujących 189 drużyna CZARNI Kraczkowa z ilością 760 głosów zajęła 2 miejsce.

Drużyna CZARNI Kraczkowa – runda wiosenna 2008/2009 r., Stoją od lewej: Piotr Kunysz, Dariusz Goch, Tomasz Skomra, Kamil Murias, Damian Oczoś, Tadeusz Wołowiec, Mariusz Sobolewski, Mateusz Stanio, Mateusz Martowicz, Aleksander Kuźniar – prezes., W dolnym rzędzie: Stanisław Kisała, Krzysztof Ziaja, Marcin Nowak, Mirosław Welc, Marek Kramarz – trener, Tomasz Nowak, Marek Kawalec, Łukasz Flak., Nieobecni: Robert Domoń, Adam Dudzik, Marcin Woźniak, Robert Dudzik, Łukasz Kunysz.

W sezon 2008/2009 CZARNYM nie udało się wrócić do A klasy, w tabeli CZARNI zajęli 3 miejsce ustępując jedynie Handzlówce i Albigowej. Cel ten Kraczkowska drużyna zrealizowała w kolejnym sezonie, gdzie wygrywała w każdym spotkaniu zdecydowanie i z 10 punktową przewagą CZARNI zwyciężali B klasowe rozgrywki. Równie zdecydowanie klasyfikacje strzelecką wygrał napastnik CZARNYCH Krzysztof Ziaja zdobywając 14 bramek.

Drużyna CZARNI Kraczkowa 2009/2010 r.

Sezon 2010/2011 to dla CZARNYCH czas nieustannej walki w zachowanie ligowego bytu. Walka ta zakończyła się sukcesem, drużyna z Kraczkowej zachowała A klasowy status kosztem rywali z Albigowej, warto wspomnieć że w czasie ligowego spotkania z Arką w Albigowej CZARNYCH wspierała bardzo liczna grupa kibiców z Kraczkowej.

Kibice CZARNYCH na spotkaniu derbowym w Albigowej

W sezonie 2011/2012 drużyna CZARNYCH pod wodzą Jan Kustra, zgromadziła 35 punkty, 9 razy wygrali, 8 spotkań zremisowali i 9 meczów przegrali, w tabeli zajęli bardzo dobre 6 miejsce i pewnie zachowali miejsce na kolejny sezon w A klasie, szczególnie dobrze CZARNI zaprezentowali się w rundzie jesiennej wówczas w spotkaniach rozgrywanych w Kraczkowej nie przegrali żadnego spotkania.

Drużyna CZARNI Kraczkowa 2011/2012 r.

Juniorzy CZARNI Kraczkowa 2011/2012 r.

Sezon 2012/2013 CZARNI rozpoczęli bardzo dobrze, po pierwszych 2 kolejkach plasowali się na pierwszym miejscu, był to jednak tylko miłe złego początki, kolejne spotkania to pasmo porażek. CZARNI po 3 latach spadli do B klasy zajmując 13 miejsce na 14 drużyn.

Od sezonu 2013/2014 drużynę CZARNYCH w rozgrywkach ligowych reprezentują 3 drużyny seniorzy, trampkarze starsi i trampkarze młodsi. Pierwsze dwie drużyny pod wodzą Wiesława Bacia, ostatnią z nich prowadzi wychowanek CZARNYCH Łukasz Flak. Seniorzy mimo bardzo dobrej postawy na wiosnę nie uzyskują oczekiwanego awansu, zdecydowała o tym postawa na jesień i dużo „zgubionych” punktów z słabszymi drużynami. Po sezonie Wiesław Bać przestaje być trenerem CZARNYCH.

Drużyna CZARNI Kraczkowa 2013/2014 r.

Trampkarze Starsi CZARNI Kraczkowa 2013/2014 r.

Trampkarze Młodsi CZARNI Kraczkowa 2013/2014 r.

Przed sezonem 2014/2015 klub zgłasza do rozgrywek seniorów, juniorów młodszych i trampkarzy młodszych. Trener drużyny seniorów został Arkadiusz Stachyra.

CZARNI Kraczkowa 2014/2015 r.

Drużyna seniorów CZARNI Kraczkowa 2014/2015 r.

Stadion CZARNI Kraczkowa, boisko piłkarskie przed sezonem 2014/2015

Stadion CZARNI Kraczkowa, boisko do piłki plażowej

W sezonie 2014/2015 seniorzy zajmują 5 miejsce w tabeli, bardzo dobrze zaprezentowali się trampkarze młodsi, którzy mistrzostwo ligi przegrali bezpośrednimi spotkaniami ze Stalą Łańcut.

Przed sezonem 2015/2016 zarząd stanowisko trenera seniorów powierza Markowi Sawickiemu. W rozgrywkach startują seniorzy i trampkarze starsi. Pierwszy sukces pod wodzą Marka Sawickiego CZARNI odnoszą, wygrywając Puchar Wójta Gminy Łańcut. Nasi najpierw w eliminacjach pokonali Sawę Sonina 3:2, a następnie w rozgrywanym 1 sierpnia w Albigowej finale pokonali po karnych 4:2 Grom Hadzlówka, a później 3:1 Orzeł Wysoka.

Puchar za zwycięstwo w Pucharze Wójta

W sezonie 2015/2016 CZARNI zajęli 2 miejsce, a więc po 3 letnim okresie wywalczyli awans do klasy A. Drużyna trampkarzy starszych w swojej grupie rozgrywkowej uplasowała się na 4 pozycji.

Drużyna seniorów CZARNI Kraczkowa 2015/2016 r., Stoją od lewej: Marek Sawicki – trener, Tomasz Lech, Kamil Kielar, Krzysztof Bartkiewicz, Radosław Różański, Jacek Koszela, Dominik Bartkiewicz, Albert Szczepański, Kacper Puchalski, Robert Dudzik, Piotr Kunysz – kapitan, Kamil Kunysz – kierownik drużyny, Krzysztof Ziaja, W dolnym rzędzie: Rafał Szczepański, Bartłomiej Gargała, Sebastian Różański, Karol Rożański, Dominik Puc, Dawid Kielar, Mateusz Blajer, Bartosz Inglot

Trampkarze Starsi CZARNI Kraczkowa 2015/2016 r., Stoją od lewej: Łukasz Flak – trener, Mateusz Rząsa, Kacper Szmuc, Bartłomiej Kościółek, Piotr Kucaba, Szmon Nowak, Kacper Pantoł, Jakub Kunysz – kapitan, Paweł Kawaliło, Miłosz Murjas,  Gabriel Kudyba – kierownik drużyny, W dolnym rzędzie: Kamil Kochman, Patryk Kochman, Maciej Kucaba, Paweł Skomra, Kamil Ziemba, Dawid Rogowski, Michał Skomra, Przemysław Bartoszek

W sezonie 2016/2017 seniorzy pod wodza trenera Marka Sawickiego zajęli ostatnią pozycję w tabeli A klasy i spadli ponownie do klasy B. Zespół po zakończeniu sezonu wziął po raz pierwszy udział w zagranicznym turnieju, goszcząc na Węgrzech w mieście Szamoskér w turnieju pamięci Jenő Buzánszky, legendarnego Węgierskiego zawodnika, członka „złotej jedenastki” węgierskiej.  Trenerem drużyny juniorów został Łukasz Gaweł.

Drużyna CZARNYCH Kraczkowa na turnieju na Węgrzech 2017 r., Stoją od lewej: Marek Sawicki – trener, Dominik Bartkiewicz, Jacek Koszela, Bogdan Wiech, Konrad Ziaja, Kamil Kielar – kapitan, Bartłomiej Gargała, Paweł Szczepański, W dolnym rzędzie: Rafał Szczepański, Robert Dudzik, Karol Rożański, Paweł Różański, Sebastian Różański, Krzysztof Bartkiewicz.

Drużyna juniorów CZARNI Kraczkowa sezon 2016/2017

W sezonie 2017/2018 drużynę seniorów objął trener Łukasz Gaweł, który rolę opiekuna łączy z grą na boisku w barwach CZARNYCH, ponadto jest on opiekunem zespołu juniorów. Trener Gaweł przygotowuje także grupy naborowe z rocznika 2005 i młodsi oraz 2007 i młodsi, do rozpoczęcia zmagań w rozgrywkach ligowych sezonu 2018/2019.

Drużyna z rocznika 2007 i młodsi podczas turnieju w Kańczudze

Klub prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uczestniczy czynnie w życiu kulturalnym sołectwa  oraz gminy Łańcut, rok rocznie w okresie ferii zimowych i z okazji Święta Niepodległości klub współorganizuje Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Również na co dzień stadion CZARNYCH tętni życiem, spotykają się tu znajomi by „pokopać w gałę” czy zagrać w siatkówkę „na piachu”. Zapraszamy każdą chętną osobę do współpracy, jesteśmy otwarci na wszelakie pomysły mające poprawić funkcjonalność i rozpoznawalność naszej drużyny w futbolowej rzeczywistości.

Zapraszamy również do zakładki Archiwum, gdzie znajdują się wyniki, tabele, składy drużyn, galerie z spotkań CZARNYCH.