Dokumenty zgłoszeniowe – sezon 2022/2023

Zawodnicy każdej z grup dostarczają do trenerów do 22 sierpnia 2022 roku:
– deklarację gry amatora na sezon 2022/2023,
– badania lekarskie.

Pliki można otrzymać od trenera lub pobrać ze strony i po uzupełnieniu przekazać trenerowi.

W deklaracji wpisujemy: imię i nazwisko zawodnika, datę i miejsce urodzenia, podpis zawodnika, podpis rodzica lub opiekuna, datę. Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji:


Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji.


W karcie wpisujemy imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania. Daty uzupełnia lekarz, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych badania jest wydawane na 1 rok. Karty badania lub książeczki wydane przez lekarzy również są akceptowane.

Nowi zawodnicy dołączający do klubu dodatkowo przekazują do trenera następujące dane: imię i nazwisko, pesel, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.
W razie problemów z dokumentami prosimy o kontakt z osoba odpowiedzialną za dokumenty zgłoszeniowe:
e-mail: rados700@gmail.com
tel. 662 902 02