Dokumenty zgłoszeniowe – sezon 2024/2025

Zawodnicy każdej z grup dostarczają do trenerów w nieprzekraczalnym terminie: 21 sierpnia 2024 r. poniższe dokumenty:

W deklaracji uzupełniamy: imię i nazwisko zawodnika, datę i miejsce urodzenia, podpis zawodnika, podpisy obu rodziców lub opiekunów.
Poniżej przykład poprawnie wypełnionej deklaracji:

Wzór poprawnie wypełnionej deklaracji gry amatora na sezon 2024/2025

W karcie wpisujemy imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania. Daty uzupełnia lekarz, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych badanie jest wydawane na 1 rok.
Inne wzory karty badania lub książeczki wydane przez lekarzy również są akceptowane.

W razie problemów z wydrukowaniem plików, można otrzymać wydruki od trenera danej grupy.

*Nowi zawodnicy (nie grający dotąd w drużynach LKS Czarni) dołączający do klubu dodatkowo przekazują do trenera wypełniony i podpisany przez rodziców regulamin treningów.
W razie problemów z dokumentami prosimy o kontakt z osoba odpowiedzialną za dokumenty zgłoszeniowe:
e-mail: rados700@gmail.com
tel. 662 902 02