Prace przy boiskach

W dniu dzisiejszym na głównej płycie oraz boisku bocznym prowadzone były prace pielęgnacyjne. Przeprowadzono zabiegi: wałowania, piaskowania, aeracji, szczotkowania oraz oprsykiwania. Prace prowadziła firma Asgrin, której bardzo dziękujemy za kompleksowe i profesjonalne podejście i świetnie wykonaną robotę ?

Ponadto w kwietniu przeprowadzono zabiegi wyrównania nierówności boisk oraz nawożenia. Prace przeprowadzili nasi zawodnicy z grupy seniorów i juniorów, którym bardzo dziękujemy za poświęcony wolny czas na poprawę stanu płyty głównej boiska ?? Dziękujemy także Panu Sołtysowi za pomoc ?

W związku z przeprowadzonymi pracami prosimy przez trzy najbliże dni o powstrzymanie się od korzystania z boisk. Dziękujemy za zrozumienie i zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z boiska bocznego od niedzieli.