NOWY ZARZĄD LKS CZARNI KRACZKOWA

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8 lutego 2019 powołano nowy zarząd Ludowego Klubu Sportowego Czarni Kraczkowa.
Nowo ukonstytuowany zarząd mianował na funkcję prezesa Łukasza Zycha, który będzie kierował klubem w kadencji 2019-2023. Vice-Prezesem mianowano dotychczasową Prezes – Katarzynę Kisałę, ponadto funkcję skarbnika objął Konrad Ziaja, a sekretarzem zarządu został Radosław Różański. Skład zarządu klubu LKS Czarni uzupełniają członkowie: Marek Baran, Janusz Kucaba i Karol Różański. Powołano również Komisję Rewizyjną w skład której weszli: Barbara Michna, Andrzej Bartman oraz Kamil Kielar.

Gratulujemy nowo wybranemu zarządowi i życzymy życzliwości w codziennej pracy na rzecz Kraczkowiskch sportowców. Przy okazji składamy podziękowania poprzedniemu zarządowi za wieloletnią pracę na rzecz klubu i rozwoju sportu w naszej miejscowości. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zgromadziło zainteresowanych klubem mieszkańców Kraczkowej, Cierpisza i gości w tym m.in Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut Pawła Dąbka. Dziękujemy wszystkim za obecność na zebraniu, gdyż świadczy to o Waszym zaangażowaniu w rozwój klubu. Przed nowym zarządem czas wytężonej pracy na rzecz społeczności wsi Kraczkowa.