1 % dla LKS Czarni Kraczkowa

Zwracamy się z prośbą osób o przekazanie 1 % podatku Organizacji Pożytku Publicznego LKS Czarni Kraczkowa.

Procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta, nie zajmuje wiele czasu i nie obciąża podatnika żadnym kosztem. W jaki sposób przekazać 1 procent podatku ?

➡️Wypełniając deklarację PIT, w kolumnie „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”, wystarczy wpisać numer KRS 0000050894, tak jak na załączonej ulotce.

➡️ Następnie w odpowiedniej rubryce (na załączonej ulotce w miejsce napisu kwota) podać kwotę 1% obliczoną z podatku. W celu uzyskania tej kwoty podatek należny Urzędowi Skarbowemu należy podzielić przez 100. Uzyskana kwota nie może przekroczyć 1%, dlatego zawsze należy ją zaokrąglać w dół do pełnych dziesiątek. (np. jeżeli 1% podatku wynosi 52,27, to w rubrykę wpisuje się kwotę 52,20).

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przychylą się do naszej prośby ?