Zawodnicy żaki 2023 2024

Górny rząd od lewej: Stanisław Kisała- trener, Franciszek Nowak, Jakub Tkacz, Nikodem Kramarz, Tymon Nycz, Filip Nycz, Leon Kisała, Dawid Lepionka, Bartosz Czajka, Piotr Bartman. Dolny rząd od lewej: Jakub Filipowicz, Antoni Międlar, Maja Ruszała, Mikołaj Józefczyk, Alan Błoński, Fabian Zawadzki, Mieszko Ziemba. Nieobecni: Julian Pondel, Mateusz Zastawny

ZAWODNICY:
Piotr Bartman
Alan Błoński
Bartosz Czajka
Jakub Filipowicz
Mikołaj Józefczyk
Leon Kisała
Nikodem Kramarz
Tymon Kramarz
Dawid Lepionka
Antoni Międlar
Franciszek Nowak
Filip Nycz
Julian Pondel
Maja Ruszała
Jakub Tkacz
Mateusz Zastawny
Fabian Zawadzki
Mieszko Ziemba
TRENER:
Stanisław Kisała (tel. 796-224-496)