Strzelcy bramek

1. Daniel Gargała 2

2. Filip Hniłka  2

3. Bartosz Cyran  1

4. Bartłomiej Kościółek 1

5. Maciej Kucaba 1

6. Piotr Kucaba 1

7. Krzysztof Szczepanik 1