NABÓR

Rodzice zawodników dołączających do klubu wypełniają regulamin zajęć i przekazują do trenera swojej grupy. Do wypełnienia regulaminu potrzebne są następujące dane:
imię i nazwisko, pesel, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania

Po przekazaniu w/w podpisanego regulaminu trener lub administrator klubu wprowadza dane do bazy extranet i generuje formularz rejestracyjny, który następnie rodzice wypełniają swoimi danymi i przekazują podpisany do trenera.
Do gry w danym sezonie rozgrywkowym niezbędne są:

W razie problemów z wydrukowaniem plików, można otrzymać wydruki od trenera danej grupy.

W deklaracji uzupełniamy: imię i nazwisko zawodnika, datę i miejsce urodzenia, podpis zawodnika, podpisy obu rodziców lub opiekunów.
Poniżej przykład poprawnie wypełnionej deklaracji:

Przykład poprawnie wypełnionej deklaracji.

W karcie wpisujemy imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania. Daty uzupełnia lekarz, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych badanie jest wydawane na 1 rok.
Inne wzory karty badania lub książeczki wydane przez lekarzy również są akceptowane.

W razie problemów z dokumentami prosimy o kontakt z osoba odpowiedzialną za dokumenty zgłoszeniowe:
e-mail: rados700@gmail.com
tel. 662 902 021